GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

n. med. Anna Rosner-Tenerowicz

specjalista ginekologii i położnictwa

Dr n. med. Anna Rosner-Tenerowicz – lekarz specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa, adiunkt w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W roku 2006 ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Ekspert w dziedzinie diagnostyki prenatalnej oraz monitorowania stanu płodu. Zagadnienia te stały się tematem jej pracy doktorskiej, obronionej z wyróżnieniem w 2013 roku. (temat rozprawy: Kliniczna przydatność cyfrowej analizy zapisów kardiotokograficznych skojarzonych z dopplerowskimi badaniami przepływów naczyniowych u płodu w śródporodowej ocenie stanu płodu.)
Prowadziła Dział Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej oraz Centrum Ultrasonografii Zabiegowej Kliniki Ginekologii i Położnictwa, gdzie dokonywano diagnozowania najtrudniejszych przypadków klinicznych cieżarnych pacjentek oraz wykonywano specjalistyczną diagnostykę ginekologiczną. Posiada bogate doświadczenie w endoskopii ginekologicznej jednego dnia z zastosowaniem najnowszych metod obrazowania oraz w zabiegowej ultrasonografii ginekologicznej w technice 4D.
Od 2010 roku jest certyfikowaną specjalistką w dziedzinie kolposkopii, obecnie również dzieląca się swoim doświadczeniem jako wykładowca na kursach dotyczących patologii szyjki macicy.
Od roku 2013 uczestniczy w międzynarodowych kongresach Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Już w 2014r odbyła szkolenie z procedur chirurgicznych w zakresie ginekologii plastycznej m.in. labioplastyki. Wykładowca na kongresach krajowych i zagranicznych o tematyce związanej z wykorzystaniem lasera ablacyjnego C02 w leczeniu dolegliwości w obrębie narządów płciowych u kobiet: rewitalizacja pochwy, leczenie atrofii pochwy, nietrzymania moczu, blizn po nacięciu krocza i po cięciach cesarskich. Od wielu lat wykonuje zabiegi z użyciem lasera Mona Lisa i HIFU. Nieustannie zdobywa doświadczenie w zakresie zarówno małoinwazyjnych procedur zabiegowych ginekologii estetycznej jak i operacyjnych zabiegów z ginekologii plastycznej.
Posiada certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation), certyfikat USG PTGiP (Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników Sekcji Ultrasonografii) uprawniający do wykonywania badań prenatalnych I, II i III trymestru oraz certyfikat ukończenia VISUS (Vienna International School of 3D USG). Ponadto dr Rosner-Tenerowicz jest certyfikowanym ultrasonografistą IOTA Group (International Ovarian Tumour Analysis) w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej guzów przydatków.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – PTGiP, międzynarodowego towarzystwa ultrasonograficznego w ginekologii i położnictwie – ISUOG oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Ponadto, jako wieloletni członek zarządu Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników uczestniczyła w prowadzeniu programu leczenia niepłodności.
Jako doświadczony nauczyciel akademicki prowadzi od wielu lat zajęcia dla studentów polsko i anglojęzycznych wydziału lekarskiego i stomatologicznego w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Jako pracownik uniwersytecki jest autorem i współautorem licznych prac naukowych o tematyce związanej m.in. z nieprawidłową implantacją łożyska.

Dr Anna Rosner-Tenerowicz cieszy się opinią lekarza obdarzonego dużą empatią i wnikliwością.

Konsultuje pacjentki także w języku angielskim.