OKULISTYKA

dr Edyta Musielak

Specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, pracuje na co dzień w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Pani Doktor głównie zajmuje się diagnostyką schorzeń siatkówki, zmian zwyrodnieniowych plamki, diagnostyką i leczeniem jaskry, zmian w narządzie wzroku będących powikłaniami cukrzycy. Świetny chirurg z wieloletnim doświadczeniem wykonujący zabiegi usunięcia zaćmy, przeprowadza kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych.

Dodatkowo przeprowadza pełną diagnostykę i interpretację badania OCT, angio-OCT w diagnostyce chorób siatkówki i jaskry. Pani Doktor również specjalizuje się w badaniach diagnostycznych najmłodszych pacjentów, do 3 miesiąca życia, pod kątem wczesnego wykrywania retinopatii wcześniaczej, zmian narządu wzroku będących powikłaniami infekcji oraz wad wrodzonych. Swoją wiedzę i umiejętności nieustannie doskonali poprzez regularne uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach. W diagnostyce i terapii chorób oczu wykorzystuje aktualne standardy oparte na wiedzy medycznej.