OKULISTYKA

dr Wojciech Pittner

specjalista okulistyki, FEBO

Specjalista chorób oczu, Członek Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (złożył Europejski Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology), członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji (ESCRS – European Society of Cataract & Refractive Surgeons). Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskując tytuł lekarza. Po zakończeniu stażu podyplomowego odbył szkolenie specjalizacyjne z okulistyki w trybie rezydentury w Katedrze i Klinice Okulistyki
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Uczestnik wielu kursów doskonalących w zakresie leczenia chirurgicznego oraz badań diagnostycznych gałki ocznej w Polsce oraz za granicą.

Wykonywane badania i zabiegi:

  • diagnostyka i leczenia wszelkich chorób oczu, m.in. jaskry, AMD,
    powikłań w przebiegu cukrzycy
  • badania obrazowe m.in. angio-OCT, OCT
  • laseroterapia siatkówki
  • laseroterapia jaskry (YAG-irydotomia, SLT)
  • laseroterapia zaćmy wtórnej (YAG-kapsulotomia)
  • iniekcje doszklistkowe
  • zabiegi okuloplastyczne