UROLOGIA

dr Paweł Stelmach

specjalista urolog, FEBU

Dr Paweł Stelmach jest specjalistą urologiem, posiada europejski tytuł Fellow of European Board of Urology. Jest też w trakcie szkolenia w zakresie specjalizacji z andrologii. Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Uniwersyteckim Centrum Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

W 2012r. ukończył Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoje szkolenie specjalizacyjne realizował w Klinice Urologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. W trakcie specjalizacji pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kadencji 2017-2018r. oraz współorganizował XV Sympozjum Sekcji Adeptów Urologii we Wrocławiu. Dzieli się też swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie diagnostyki raka gruczołu krokowego, ze szczególnym uwzględnieniem biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, szkoląc w ramach organizowanych kursów w zakresie jej przeprowadzania lekarzy z całego kraju.

Swoje szczególne zainteresowanie kieruje w stronę małoinwazyjnych technik operacyjnych w leczeniu schorzeń układu moczowopłciowego, leczeniu kamicy układu moczowego a także nowoczesnych technik diagnostycznych i operacyjnych w raku gruczołu krokowego.
Drugą gałęzią, w której aktywnie szkoli się dr Stelmach jest diagnostyka i leczenie zaburzeń męskiej płodności w ramach specjalizacji z andrologii.

Dr Stelmach jest autorem i współautorem wielu prac naukowych publikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych (m.in. 48. Oraz 49. Kongres PTU, XXIV Urosilesiana, EAU 18th Central European Meeting (CEM) oraz 6th Emirates International Urological Conference. Dr Stelmach jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Wizyty przeprowadza w języku polskim lub angielskim.