OKULISTYKA

dr Martyna Słomska

specjalista okulistyki

Specjalista okulistyki. W 2015 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne realizowała w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
W celu podnoszenia swoich kwalifikacji czynnie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach.
Szczególne zainteresowanie kieruje w stronę chorób siatkówki. Wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zdobywała w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, podczas którego m.in. leczyła schorzenia plamki iniekcjami doszklistkowymi, w tym była członkiem zespołu prowadzącego Program Lekowy AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem).
Jest autorem i współautorem artykułów naukowych i doniesień zjazdowych oraz uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji okulistycznych.