REJESTRACJA

OKULISTYKA

dr n. med. Katarzyna Zimmer

specjalistka okulistyki, FEBO

Certyfikowany Członek Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, złożyła Europejski Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology w maju 2022 r., członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji (ESCRS – European Society of Cataract & Refractive Surgeons) oraz Polskiego Towarzystwa Okulistów.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i stypendystka programu Erasmus w Rzymie.

Specjalistka okulistyki. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w Katedrze i Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadzi seminaria oraz ćwiczenia dla studentów polsko i anglojęzycznych. Autorka i współautorka licznych artykułów naukowych, doniesień zjazdowych. Uczestniczka niezliczonych konferencji okulistycznych w kraju i za granicą.

Regularnie realizuje zagraniczne staże m.in. w Columbia University w Nowym Jorku oraz w Hopital Lariboisiere w Paryżu.

Nieustannie doskonali swoje umiejętności poprzez częste aktywne uczestnictwo w światowych sympozjach i kursach doskonalących w zakresie leczenia chirurgicznego oraz badań diagnostycznych gałki ocznej w Polsce oraz za granicą.

 

Specjalności:

  • diagnostyka i leczenie chorób oczu
  • okulistyczne badanie ciężarnych
  • badania obrazowe: OCT, angio-OCT, USG

Informujemy, że jedyną oficjalną stroną centrum medycznego Zimmed założonym  przez profesora Mariusza Zimmera jest www.Zimmed.pl oraz www.Zimmed.com.pl