OKULISTYKA

dr Katarzyna Zimmer

lekarz rezydent okulistyki, FEBO

Certyfikowany Członek Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, złożyła Europejski Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology w maju 2022 r., członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcji (ESCRS – European Society of Cataract & Refractive Surgeons) oraz Polskiego Towarzystwa Okulistów.

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i stypendystką programu Erasmus w Rzymie. Obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne oraz jest doktorantką w Katedrze i Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadzi seminaria oraz ćwiczenia dla studentów polskojęzycznych i anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych i doniesień zjazdowych oraz uczestnikiem konferencji okulistycznych w kraju i za granicą.

Stale doskonali swoje umiejętności przez częste aktywne uczestnictwo w światowych sympozjach i kursach. Rozwija umiejętności również odbywając staże zagraniczne z zakresu okulistyki m.in. w Columbia University w Nowym Jorku oraz w Hopital Lariboisiere w Paryżu.

Uczestnik kursów doskonalących w zakresie leczenia chirurgicznego oraz badań diagnostycznych gałki ocznej w Polsce oraz za granicą.

 

Specjalności:

  • diagnostyka i leczenie chorób oczu
  • okulistyczne badanie ciężarnych
  • badania obrazowe: OCT, angio-OCT, USG