CENNIK

CENA
WIZYTA OKULISTYCZNA - dorośli
250 zł
WIZYTA NOWORODKOWA - badanie dna oka
300 zł
WIZYTA KONTROLNA - do 1 miesiąca od pierwotnej wizyty
150 zł
DOBÓR KOREKCJI OKULAROWEJ - porażenie akomodacji + pełne badanie okulistyczne + wizyta kontrolna z doborem okularów
275 zł

BADANIA DODATKOWE – podczas wizyty

CENA
Badanie OCT - profil jaskrowy (RNFL+ GCC)
150 zł
Badanie OCT - RNFL
100 zł
Badanie OCT - GCC
100 zł
Badanie OCT - profil siatkówkowy (plamki)
100 zł
Badanie OCT - pakiet (RNFL + plamki)
180 zł
Badanie angio-OCT
150 zł
Badanie USG gałki ocznej
100 zł
Ocena zespołu suchego oka
80 zł

BADANIA DODATKOWE

CENA
Badanie OCT - profil jaskrowy (RNFL+ GCC)
200 zł
Badanie OCT - RNFL
150 zł
Badanie OCT - GCC
150 zł
Badanie OCT - profil siatkówkowy
150 zł
Badanie angio-OCT
200 zł
Badanie USG gałki ocznej
150 zł
Ocena zespołu suchego oka
100 zł
POMIAR CIŚNIENIA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO - kontrolne
30 zł